Wat is een goede CTR voor Google-advertenties?

Adsbot Growth Team
Author
What is a Good CTR for google ads

Het belang van statistieken in reclame erkennen bij het evalueren van de effectiviteit van campagnes is cruciaal. Een specifieke metriek die aandacht verdient is de Click Through Rate (CTR) die het percentage personen meet die op je advertentie klikken nadat ze deze hebben bekeken. Deze metriek biedt inzicht in hoe je advertentie aanslaat bij het beoogde publiek. In dit artikel gaan we dieper in op CTR, onderzoeken we de componenten en geven we suggesties om CTR te verbeteren. Daarnaast gaan we in op de verschillen in CTR tussen platforms

Wat is een doorklikpercentage?

De kwantificering van personen die uw advertentie bekijken nadat ze deze hebben gezien, wordt beoordeeld aan de hand van een metriek die click-through rate wordt genoemd. De doorklikratio(CTR) kan worden gedefinieerd als het quotiënt dat wordt verkregen door het totale aantal advertentieklikken te delen door het totale aantal advertentievertoningen en het resultaat vervolgens te vermenigvuldigen met 100. De doorklikratio wordt gedefinieerd als het quotiënt dat wordt verkregen door het totale aantal advertentieklikken te delen door het totale aantal advertentievertoningen. Het doorklikpercentage, dat een belangrijke metriek is, dient als een cruciale graadmeter voor de triomf van je advertentie, omdat het onthult in welke mate het een snaar raakt bij gebruikers en hen dwingt om een gewenste actie te ondernemen

Wat is een goede CTR?

Branche, advertentie-indeling en netwerk spelen allemaal een rol bij het bepalen van wat een “goede” CTR is. Een doorklikpercentage van meer dan 2% wordt over het algemeen als goed beschouwd en een CTR van meer dan 5% wordt soms als uitstekend beschouwd. Wat een acceptabele CTR is, kan echter sterk verschillen tussen sectoren. Door de toegenomen concurrentie kunnen zeer concurrerende bedrijven een lagere CTR hebben dan normaal, terwijl nichesectoren het tegenovergestelde kunnen ervaren

Hoe kunt u uw CTR verbeteren?

Strategische planning, aandachttrekkende advertentietaal en kennis van je doelgroep zijn allemaal noodzakelijke ingrediënten voor een hoger doorklikpercentage. Een hogere CTR kan worden bereikt door het gebruik van aandachttrekkende koppen, geschikte zoekwoorden en aantrekkelijke advertentie-extensies. Betere doorklikratio’s (CTR’s) kunnen worden bereikt door het regelmatig testen van meerdere advertentievariaties, het analyseren van prestatiegegevens en het op basis van gegevens aanpassen van de campagne

Wat is de gemiddelde CTR voor het Google zoeknetwerk?

De gemiddelde CTR van het Google Zoeknetwerk varieert sterk per sector en advertentiepositie. Op het Google Zoeknetwerk is een CTR van ongeveer 3% echter vrij gebruikelijk. Over het algemeen zijn de doorklikratio’s (CTR’s) hoger voor advertenties die dichter bij de bovenkant van de pagina met zoekresultaten staan. Nogmaals, een hogere CTR betekent niet alleen betere advertentieprestaties, maar kan ook een positief effect hebben op de kwaliteitsscore en de ranking van je advertentie

Wat is de gemiddelde CTR voor het Google Display Netwerk?

Er zijn verschillende soorten inhoud, zoals websites, apps en video’s, opgenomen in het Google Display Netwerk. Als gevolg daarvan is er een scala aan tarieven (CTR’s) waargenomen. Over het algemeen is de CTR voor display-advertenties 0,5% tot 1%) in vergelijking met zoekadvertenties. Hoewel het visuele aspect van display-advertenties de CTR’s kan beïnvloeden, bieden ze ook voordelen zoals het opbouwen van merkbekendheid en retargeting

Om de effectiviteit van je advertentie te meten, door de aandacht te trekken en kijkers aan te moedigen om actie te ondernemen, is het essentieel om een Click Through Rate te behalen. Het is de moeite waard om op te merken dat acceptabele CTR’s aanzienlijk kunnen variëren tussen industrieën en netwerken; daarom kan het vergelijken van CTR’s nuttig zijn. Houd rekening met deze variatie. Om je reclame-inspanningen te verbeteren en CTR’s te verhogen, is het aan te raden om je campagnes te optimaliseren, advertentieteksten te maken en prestatiegegevens nauwlettend te volgen


Register for our Free 14-day Trial now!

No credit card required, cancel anytime.